Aflæsning af vandmålere

De elektroniske vandmålere aflæses hvert år den 30 marts & den 30 september hvorefter opgørelse fremsendes.

OBS. pga. problemer med indlæsning af måleresultater fremsendes afregning via PBS først i Maj 2020.
Aflæsning foregår naturligvis stadig pr. 1/4.