Elektroniske vandmålere

 

Det blev i 2020 besluttet, at udskifte de nuværende elektroniske vandmålerne til den nyere version. Du vil derfor få besøg af os i løbet af forår & sommeren i 2021, besøget vil være af ca. en ½ times varighed. Er din vandmåler placeret i en målerbrønd på din ejendom skal du ikke foretage dig yderligere, vi skifter den blot uden gener for dig, er din måler placeret i dit hus skal vi have adgang og vi kontakter dig for at lave aftale om et besøg når det passer ind hos dig.

Når der er opsat en elektronisk vandmåler, kan den aflæses af vandværket.
Herefter skal den enkelte forbruger ikke længere indberette vandforbruget.

Udskiftningen til nyere elektroniske vandmålere forventes at være afsluttet aug/sep 2021 hvorefter alle vandværkets forbrugere vil have den seneste version af de elektroniske vandmålere installeret.