Takster

Vandværkets takster pr. januar 2019 :

NB: – alle takster er inkl. 25% moms.

Vandforbrug
      Indtil 30. sep. 2023
5,00 pr./m³
      Pr. 01. oktober 2023 6,25 pr./m³
Vandafgift – staten  7,96 pr./m³
Fast årlig afgift  500,00 pr. stophane
Rykkerafgift  100,00 pr. rykkerbrev
Lukke/åbne afgift 700,00 pr. handling
Tilslutning 25.000,00 pr. tilslutning