Takster

Vandværkets takster pr. januar 2019 :

NB: – alle takster er angivet inkl. 25% moms.

Vandforbrug kr. 5,00 pr./m³
Vandafgift – staten kr. 7,96 pr./m³
Fast årlig afgift kr. 500,00 pr. stophane
Rykkerafgift kr. 100,00 pr. rykkerbrev
Åbne/lukke afgift kr. 700,00 pr. handling
Tilslutning kr. 20.000,00 pr. tilslutning