Beredskabsplan

Vandværkets beredskab består af :

Alarmeringslister:

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser:

  1. Kort om beredskabsplaner (pdf)
  2. Generel handling i beredskabssituationer (pdf)
  3. Akut forurening af kildeplads (pdf)
  4. Forurening af forsyningens anlæg (pdf)
  5. Lækager på ledningsnet (pdf)
  6. Klordesinficering (pdf)
  7. Brand og eksplosion (pdf)
  8. Strømudfald (pdf)
  9. Trusler om sabotage (pdf)

Skema til afrapportering af handlingsforløb.
blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse – Hent her (pdf)

Læs beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer), skal du have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader