Lokal Alarmeringsliste

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsen

 Formand & Kasserer  Benny Pedersen 58 54 56 86 urtemosegaard@privat.dk
 Næstformand  Henning Madsen 24 62 91 40
 Bestyrelsesmedlem  Per Olsen
 Bestyrelsesmedlem  Mourits Jensen
 Vandværks-passer  Kurt Petersen 23 34 50 23
 Sekretær  Michael Borries 28 94 88 30

Håndværkere og materiel

Elektriker  EL Dalmose – Erik  58 18 8016  40 74 48 92
VVS  Sørby VVS – Kim  58 54 50 95  20 42 05 99
Entreprenør  Villy Olsen  30 23 76 09
El-forsyning
YouSee(påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke  Kurt Petersen  23 34 50 23
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger  Villy Olsen  30 23 76 09
Teknisk rådgiver – hjemmesiden  Stemme Data  70 22 88 30  info@stemme.dk
Teknisk rådgiver

Nabovandværker

 GimlingeVandværk

Laboratorium

 Højvang

Følsomme forbrugere

Sygehus  Slagelse sygehus  58 55 90 00
Plejehjem
Ældrecenter
Skole  Hvilebjergskolen  58 54 51 38
Børneinstitutioner  Skovbrynet  58 54 56 38
Dagplejere
 Sørby børnehave  58 54 51 60
Institutioner
 Sørbyhallen  58 54 52 11
 Sørby Brugs  58 54 50 05