Lokal Alarmeringsliste

 

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsen

 Formand & Kasserer Benny Pedersen 58 54 56 86 urtemosegaard@privat.dk
 Næstformand Henning Madsen 24 62 91 40
 Bestyrelsesmedlem Karsten Hjort
 Bestyrelsesmedlem Mourits Jensen
 Vandværks-passer Kurt Petersen 23 34 50 23
 Sekretær & webmaster Michael Borries 28 94 88 30

Håndværkere og materiel

Elektriker Dalmose El – Erik  58 18 8016  40 74 48 92
VVS Sørby VVS – Kim  58 54 50 95  20 42 05 99
Entreprenør Villy Olsen  30 23 76 09
El-forsyning
YouSee (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke Kurt Petersen  23 34 50 23
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger Villy Olsen  30 23 76 09
Teknisk rådgiver – hjemmesiden Stemme Data  28 94 88 30  info@stemme.dk
Teknisk rådgiver – SMS Stemme Data 28 94 88 30  info@stemme.dk

Nabovandværker

Gimlinge Vandværk Niels O. Pedersen 51 77 00 00
Dalmose vandværk Ib Bergkvist 28 80 08 10

Laboratorium

Analyselaboratorium Højvang Laboratorier A/S 58 24 24 58

Følsomme forbrugere

Sygehus Slagelse sygehus  58 55 90 00
Plejehjem
Ældrecenter
Skole Hvilebjergskolen  58 54 51 38
Børneinstitutioner Skovbrynet  58 54 56 38
Dagplejere
Sørby børnehave  58 54 51 60
Institutioner
Sørbyhallen  58 54 52 11
Sørby Brugs  58 54 50 05