Sørby Vandværk

Vandet indvindes fra 2 boringer i Sørbymagle.
Vandet iltes i iltningstrappe og renses i 3 åbne sandfiltre, inden det ledes ud i de 2 rentvandstanke.
3 trykpumper pumper vandet ud til forbrugerne.

Kirkerup Vandværk

Vandet indvindes fra 2 boringer i Kirkerup.
Vandet iltes i iltningstrappe og renses i 3 åbne sandfiltre, inden det ledes ud i 2 rentvandstanke.
4 trykpumper pumper vandet videre ud til forbrugerne.