Indvindingsopland

Sørby Vandværk:
Der er 2 indvindingsboringer

Kirkerup Vandværk:
Der er 3 indvindingsboringer, men kun de 2 benyttes. Reserveboringen er helt ny og står klar til brug. Det forventes at boring 3 tages i brug primo 2024.

Sørby Kirkerup Vandværk har valgt en indvindingsstrategi, så hele forsyningen kan ske fra hvert af de 2 vandværker.
Forsyningssikkerheden er derfor høj, da der altid er et vandværk der kan levere vand.