Offentlig Alarmeringsliste

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Offentlige myndigheder

Beredskabschef 21 20 71 10  beredskab@slagelse.dk
Brandinspektør  58 57 97 24
Vice beredskabschef
Beredskabs-tjenesten
Miljøfarligt affald Slagelse Genbrugsplads  58 52 36 10
Kommunens miljøafdeling  23 26 09 45  teknik@slagelse.dk
Fødevareregion
Analyselaboratorium Højvang Laboratorier A/S 58 24 24 58
Beredskabsstyrelsen  58 57 97 24
Alarmcentralen 112
Lokalpoliti  58 50 14 48
Politikontor  114
Slagelse sygehus  58 55 90 00
Vagtlæge  70 15 07 00
Falck  70 33 33 11
Embedslæge-institutionen  72 22 74 46
Skadestue  70 15 07 08
Gift linien  82 12 12 12
Teknisk Forvaltning  58 57 36 00  teknik@slagelse.dk
Vejmyndighed

Information

Lokal avis Sjællandske Slagelse  7245 1400  slagelse.red@sn.dk
Lokal avis UgeNyt  58 53 32 22  ugenyt@sondagsavisen.dk
Lokal radio Radioslr  58 52 37 00  studie@radioslr.dk
DR Regionalen  55 75 34 00  regionalen@dr.dk
Lokal TV TV Øst  55 36 56 56  redaktionen@tvbeast.dk
DR -TV