Generalforsamling 2022

Der afholdes generalforsamling 2022 for Sørby-Kirkerup vandværker.

Den ordinære generalforsamling for Sørby-Kirkerup vandværker afholdes på Kirkerupvej 57:

Tirsdag den 29 marts kl. 19.30 på
Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for 2020
 4. Godkendelse af budget for 2021
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Henning Madsen (modtager genvalg)
  Michael Borries (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  Søren Mahler Larsen (modtager genvalg)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2022 kan læses her.