Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen 2023 for Sørby-Kirkerup vandværker.

Ordinær generalforsamling i Sørby-Kirkerup vandværker
Afholdes:

Onsdag den 22 marts kl. 19.30 på:
Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for 2022
 4. Godkendelse af budget for 2023
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Mouritz Jensen (modtager genvalg)
  Per Olsen (modtager ikke genvalg)
  Benny Pedersen (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  Søren Mahler Larsen (modtager genvalg)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2022 kan ses her.