Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 2024 for Sørby-Kirkerup vandværker.

Ordinær generalforsamling i Sørby-Kirkerup vandværker
bliver afholdt:
Referatet fra generalforsamlingen 2023 kan ses her.

Tirsdag den 19 marts kl. 19.30 på:
Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for 2023
 4. Godkendelse af budget for 2024
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Henning Madsen (modtager genvalg)
  Michael Borries (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  Søren Mahler Larsen (modtager genvalg)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt