Opdatering af Kirkerup vandværk

Opdateringen af vandværket i Kirkerup er nu tilendebragt og værket forsyner igen forbrugerne på lige fod med vandværket i Sørby.

Omlægning vandværket og test både af de nye tekniske installationer og vandkvaliteten er afsluttet den 11 juni 2018.