Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen 2019 for Sørby-Kirkerup.

Ordinær generalforsamling i Sørby-Kirkerup vandværk
blev afholdt den 19. marts 2019 kl. 19.30 i Sørbymagle forsamlingshus.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for 2018
 4. Godkendelse af budget for 2019
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Benny Pedersen (modtager genvalg)
  Per Olsen (modtager genvalg)
  Mourits Jensen (modtager genvalg)
  Suppleant
  Rune Kirkeby (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  Søren Mahler Larsen (modtager genvalg)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2019 kan ses her.