Generalforsamling 2018

Der afholdes generalforsamling for Sørby-Kirkerup vandværker den 20 marts kl. 19.30 i Sørby forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisionsfirma og en revisor

8. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen