Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen 2017 for Sørby-Kirkerup vandværker blev afholdt den 28 marts kl. 19.30 i Sørby forsamlingshus

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisionsfirma og en revisor

8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2017 kan ses her.