Generalforsamling 2015

 

Generalforsamlingen blev afholdt den 24. marts kl. 19.30 i Sørbymagle forsamlingshus.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisionsfirma og en revisor

8. Eventuelt